Teknologiska lösningar

  • Leverans, reparation och modernisering av teknologiska anläggningar
  • Ventilationssystemens leverans, installering, underhåll och reparation;
  • Elanläggningars reparation och underhåll
  • Avtal över tjänsters erbjudande
  • Teknologiska utrustningars förflyttning
  • Konsultationer i samband med tjänster
  • Förbättring av elenergins kvalitet, spänning och prestationskoefficient
  • Teknisk expertis och konsultationer
  • Kunders personliga coaching