Teknologiløsninger

  • Forsyning av teknologisk utstyr, vedlikehold, reparasjon, modernisering.
  • Forsyning av ventilasjonssystemer, installasjon, vedlikehold og reparasjon
  • Reparasjon av elektrisk utstyr, vedlikehold
  • Serviceavtaler
  • Flytting av teknologisk utstyr
  • Supporttjeneste
  • Kvalitetssikring av elektrisk energi, spenning, effektfaktorforbedring
  • Teknisk kompetanse og rådgivning
  • Tilpasset kundeopplæring