COVID-19 info

Vi er forpliktet til å beskytte helsen og sikkerheten til våre ansatte, partnere og kunder og samfunnene vi opererer i.

Coronavirus-pandemien er en dynamisk, stadig utviklende global krise, og vi vil samarbeide med alle for å redusere risikoen for våre kunders ansatte, leverandører, partnere og besøkende, samt våre ansatte og vår virksomhet.

Vi gjør herved vårt beste for å oppfylle ovennevnte/nevnte produkter og tjenestefrister, Covid-19-viruset kan føre til at vi og/eller våre leverandører/underleverandører vil ha midlertidige forsinkelser i levering og levering av tjenester. Derfor er datoen for levering av tjenesten (nevnt ovenfor/nedenfor) ikke bindende. Levering av en forsyning/tjeneste er avhengig av en uavbrutt forsyningskjede, produksjon og logistikk og kan bli forsinket. Vi må også forbeholde oss retten til å tilby en delvis forsyning/tjeneste.