EAS toetab Green Industry Services OÜ digidiagnostika läbiviimist 2019, EU53613

Digidiagnostika eesmärgiks on leida võimalusi organisatsiooni strateegia, struktuuri
ja ettevõtte protsesside parendamiseks kasutades digitaliseerimise ja automatiseerimise
lahendusi. Digidiagnostika tulemusena kasvab ettevõtte teadlikkus digitaliseerimise
terviklahendustest lisandväärtuse kasvatamiseks.