Elektrotehnika ettevõte aastast 2010. Ühendame traditsioonilised ja kaasaegsed insenertehnilised lahendused pakkudes kõrge kvaliteetset teenust ka kõige nõudlikumale kliendile.

Green Industry Services OÜ on elektri-insenertehnilisi täislahendusi pakkuv ettevõte, mis pühendab oma tegevust klientidele, kes soovivad lahendada oma probleeme komplektselt. Alates 2010. aastast oleme kirglikult ja suurepäraste tulemustega olnud selles valdkonnas tegevad. Nende aastate jooksul oleme püüdnud olla juhtival kohal tootmises, müügis (elektritööd, alajaamade automaatika ja jaotuse projektid, keskmise- ja madalapingelised tooted, ventilatsiooni- ja konditsioneerimise süsteemid, automatiseerimise komponentide ja lahenduste pakkumine), hooldusteenuste pakkumises tööstusettevõtetele (pöörlevate elektrimasinate ja transformaatorite parandus ja diagnostika, vooluvõrkude analüüs ja ventilatsioonisüsteemide parandus), logistikas, elektriga seotud tegevuste juhtimises ja tööstusseadmete ümber kolimises.

Missioon

Pakkuda kvaliteetseid teenuseid kõige nõudlikumale kliendile. Olla ettevõte, mis areneb ja kus oma töötajaid hinnatakse. Ühitada traditsioone ja tänapäevaseid insenertehnilisi lähenemisviise, olla kõrgeimal tasemel eetika, professionaalsuse ja pakutavate teenuste kvaliteedi poolest. Muuta oma klientide äri stabiilseks ja usaldusväärseks süsteemse ja täiusliku tehnilise teenindamisega.

Visioon

Saada liidriks elektriseadmete remondi ja hoolduse valdkonnas. Saada klientidele „Valikuks nr.1“ nende tehniliste probleemide lahendamisel.

Kvaliteedi-, keskkonna-, hügieeni- ja tööohutuspoliitika

Kvaliteedi-, keskkonna-, hügieeni- ja tööohutuspoliitika

Kvaliteedi-, keskkonna-, hügieeni- ja tööohutuspoliitika on suunatud kvaliteetsete kompleksteenuste pakkumisele järgmistes valdkondades: Elektripaigaldiste ja automaatikasüsteemide projekteerimine, paigaldamine, seadistamine, hooldus ja remont. Ventilatsioonisüsteemide projekteerimine, paigaldamine, hooldus ja remont. Elektripaigaldiste järelevalve elektritööde ajal. Samuti ettevõtte tegevuse ökoloogiliste tagajärgede kontroll ning mugava ja ohutu tootmiskeskkonna tagamine töötajatele ja huvitatud pooltele.

Sel eesmärgil võtab ettevõte endale järgmised kohustused:

 1. Järgida Eesti Vabariigi ja Euroopa Liidu seadusandlikke nõudeid valitud tegevusvaldkondades.
 2. Toetada töötajate kutsealast arengut, tõstes nende kompetentsuse taset.
 3. Juurutada uusi tehnoloogiaid tootmise digitaliseerimise alusel.
 4. Tagada nii oma töötajate kui ka koostööpartnerite vajalik informeeritus nõuetest kvaliteedi, ökoloogia ja keskkonnakaitse valdkonnas. Nõuda kehtestatud eeskirjade järgimist. Kaasata töötajaid osalema neis protsessides.
 5. Kontrollida töödega seotud keskkonnariske.
 6. Välistada töötraumad töökohtadel.
 7. Vastavalt graafikutele kontrollida töötajate tervislikku seisundit.
 8. Uuendada õigeaegselt individuaalseid kaitsevahendeid ja kontrollida iga päev nende kasutamist  töökohtadel.
 9. Instrueerida töötajaid hügieeni- ja tööohutusnõuete täitmise kohta.
 10. Mitte lubada töötajate psühholoogilise survestamise juhtumeid, järgida võrdse suhtumise põhimõtteid.
 11. Juhindume kvaliteedi, keskkonna, hügieeni ja tööohutuse juhtimissüsteemist, mis on loodud vastavalt standardite ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 ja ISO 45001:2018 nõuetele.
 12. Siseauditite süsteemi vahendusel kontrollida, kuidas töötajad täidavad integreeritud juhtimissüsteemi nõudeid ja rakendavad abinõusid selle parandamiseks.

Meie Teenused

Automaatika lahendused

Oleme eksperdid automaatikas, automatiseerimises, APJ masinate paranduses ja uuendamises.

Elektri teenused

Green Industry Services pakub elektriinseneri teenuseid/lahendusi, sealhulgas tellitavaid ja ennetavaid hooldustöid.

Insenertehnilised lahendused

Green Industry Services ettevõttes oleme pühendunud pakkumaks innovatiivseid tehnilisi lahendusi.

Robootika & masinnägemine

Keevitus,- pakendamise- ja kaubaaluste robotid ja robotsüsteemid. Masinnägemisel põhinev kvaliteedikontroll.

Tehnoloogilised lahendused

Tehnoloogiliste seadmete tarne, hooldus, parandus, kaasajastamine jpm.

Valgustustööd

Green Industry Services parandab, paigaldab, uuendab ja muudab valgustussüsteeme teie asukohast sõltumata.

Kolimine

Elektrikilbid

Meie partnerid