Andmekaitse

 1. Isikuandmete kaitse

Meil on hea meel, et olete huvitatud meie ettevõttest ja meie toodetest või pigem meie pakutavast teenusest, ning soovime, et tunneksite meie veebisaiti külastades end turvaliselt, eriti seoses teie isikuandmetega. Võtame teie isikuandmete kaitset väga tõsiselt. FDPA sätete järgimine on meie jaoks oluline.

Me tahame, et te teaksite, millal ja milliseid andmeid teilt kogutakse ning kuidas me neid kasutame. On võetud tehnilisi ja organisatsioonilisi meetmeid, et tagada andmekaitse nõuete järgimine nii meie kui ka väliste teenusepakkujate poolt.

 1. Isikuandmed

Isikuandmed on teave teie isiku kohta. See tähendab näiteks teavet teie nime, aadressi, telefoninumbri ja e-posti aadressi kohta. Meie veebisaidi kasutamiseks ei ole vaja isikuandmeid esitada. Konkreetsetel juhtudel vajame teie nime ja aadressi ning täiendavat teavet, et pakkuda küsitud teenust.

Sama kehtib informatiivse materjali ja tellitud toodete saatmise kohta ning isiklikele küsimustele vastamise kohta. Kui see on vajalik, osutame sellele. Salvestame ja töötleme ainult neid andmeid, mis on meile antud vabatahtlikult, ja vajaduse korral andmeid, mida kogutakse automaatselt meie veebisaidi külastamisel (nt teie IP-aadress ja hiljuti külastatud veebisaitide nimi, brauser ja kasutatav operatsioonisüsteem, külastuse kuupäev ja kellaaeg, kasutatud otsingumootor, allalaaditud andmete nimi).

Kui kasutate meie teenuseid, siis kogume ainult andmeid, mida on teenuse osutamiseks vaja. Kui me palume teil esitada täiendavaid andmeid, tuleb seda käsitleda vabatahtliku avaldusena.

Isikuandmete töötlemine toimub ainult küsitud teenuse osutamiseks ning meie õiguspäraste ärihuvide kaitseks.

 1. Isikuandmete otstarbe täpsustamine

Teie esitatavaid isikuandmeid kasutatakse üldjuhul teie päringutele vastamiseks, teie tellimuse täitmiseks või teile kindlale teabele või pakkumistele juurdepääsu andmiseks. Kliendisuhete säilitamiseks võib olla vajalik, et meie või meie poolt rakendatav teenindav ettevõte kasutaks neid isikuandmeid teie teavitamiseks tootevalikust või veebipõhise küsitluse korraldamiseks, et vastata meie klientide nõuetele.

Loomulikult austatakse seda, kui te ei soovi jätta meile isikuandmeid, et säilitada kliendisuhteid (eriti otseturunduse või turu-uuringute eesmärgil). Me ei müü teie isikuandmeid kolmandatele isikutele ega kasuta neid muul viisil ära.

 1. Eesmärgiga piiratud kasutus

Teie poolt veebis esitatavaid isikuandmeid kogutakse, töödeldakse või kasutatakse ainult selleks otstarbeks, millest teid teavitati. Teie isikuandmeid ei edastata kolmandatele isikutele ilma teie selge nõusolekuta.

Isikuandmete kogumine ning nende edastamine avalik-õiguslikele asutustele, kellel on õigus saada teavet, ja ametivõimudele toimub ainult vastavalt asjakohastele seadustele või siis, kui me oleme kohtuotsusega kohustatud seda tegema. Nii meie töötajad kui meie poolt rakendatavad teenindusettevõtted on kohustatud säilitama konfidentsiaalsuse ja järgima FDPA sätteid.

 1. Andmed, mis kogutakse meie veebisaidi külastamisel automaatselt.

Meie veebisaidi kasutamisel salvestatakse organisatsioonilistel ja tehnilistel põhjustel järgmised andmed: teie külastatud saitide nimi, teie kasutatava brauseri nimi ja teie opsüsteem, külastuse kuupäev ja kellaaeg, kasutatud otsingumootorid, allalaaditud andmete nimi ja teie IP-aadress.

 1. Küpsised

Kui külastate mõnda meie veebisaiti, võib juhtuda, et talletame teie arvutisse küpsise kujul teavet. Küpsised on väikesed tekstifailid, mille veebiserver saadab teie brauserisse ja mis salvestatakse teie arvuti kõvakettale.

Välja arvatud internetiprotokolli aadress (IP-aadress), ei salvestata kasutaja muid isikuandmeid. Seda teavet kasutatakse teie automaatseks tuvastamiseks, kui külastate meie veebisaiti uuesti, ja see hõlbustab teie jaoks saidi navigeerimist. Küpsised võimaldavad näiteks kohandada veebisaiti vastavalt teie huvile või salvestada teie parooli, nii et te ei pea seda uuesti sisse tippima.

Meie veebisaiti saab vaadata ka ilma küpsiseid kasutamata. Kui te ei soovi, et me teie arvutit uuesti ära tunneksime, võite vältida küpsiste salvestamist kõvakettale, seades oma brauseris sätte „ära aktsepteeri küpsiseid” („do not accept cookies“) . Et näha, kuidas see töötab, vaadake oma brauseri juhiseid. Kui te ei aktsepteeri küpsiseid, võib see põhjustada meie pakkumiste teatud funktsioonide piiratust.

 1. Turvalisus

Teie isikuandmete kaitsmiseks kaotsimineku, hävitamise, manipuleerimise ja volitamata juurdepääsu eest oleme kasutusele võtnud tehnilised ja organisatsioonilised turvameetmed. Kõik töötajad ja kõik andmetöötlusega seotud isikud peavad järgima FDPA nõudeid ning muid andmekaitse ja isikuandmete konfidentsiaalse kasutamise alaseid õigusakte.

Meie turvameetmeid kontrollitakse regulaarselt vastavalt tehnoloogilistele arengutele.

 1. Meie andmekaitsekoodeksi muutmine

Jätame endale õiguse muuta turvameetmeid ja andmekaitsemeetmeid vastavalt tehnika arengule, kui see on vajalik. Sel juhul kohandatakse ka meie selgitust andmekaitse kohta. Seetõttu võtke alati arvesse meie andmekaitseteatise uusimat versiooni.

 1. Lingid

Kui kasutate meie veebisaitidel pakutavaid välislinke, ei kohaldu meie andmekaitseteade nendel  linkidele. Kui pakume linke, siis tagame, et lingi meie saidile paigutamise ajal ei toimunud lingitud veebisaidil seaduserikkumisi. Samas ei oma me mingit kontrolli selle üle, kas teised teenusepakkujad järgivad andmekaitse- ja turvasätteid. Seetõttu vaadake ka teiste teenusepakkujate veebisaitidel andmekaitseteadet.

 1. Juurdepääsuõigus

Te saate igal ajal küsida teavet teie kohta salvestatud andmete kohta. Vajadusel kirjutage meile: Sinilille tee 6/1, Peetri, Rae vald, 75312 Harjumaa, Estonia, või saatke e-kiri aadressile: info@green-inserv.com.

 1. Vastuväidete esitamise õigus

Lisaks võite nõuda oma isikuandmete kogumise, töötlemise ja kasutamise kohta antud nõusoleku tühistamist. Vajadusel kirjutage meile: Sinilille tee 6/1, Peetri, Rae vald, 75312 Harjumaa, Estonia, või saatke e-kiri aadressile: info@green-inserv.com.

 1. Nõusolek

Kui olete tellinud mõne meie infolehe või olete nõustunud Green Industry Services OÜ kohta teabe ja huvitavate pakkumiste regulaarse saatmisega, kasutades selleks meie kontaktivormi, siis olete andnud meile ka nõusoleku kasutada oma e-posti aadressi reklaami eesmärgil. Me registreerisime teie nõusoleku ja oleme kohustatud seda nõusolekut igal ajal näitama. Võite alati nõuda oma nõusoleku tühistamist.

 1. Küsimused, ettepanekud, kaebused

Kui teil on küsimusi, mis puudutavad meie näpunäiteid andmekaitse kohta või teie isikuandmete töötlemist, võtke meiega ühendust:

Sinilille tee 6/1, Peetri
Rae vald
75312 Harjumaa, Estonia
info@green-inserv.com
green-inserv.com

Tema tegutseb ka teie kontaktisikuna teabenõuete, ettepanekute ja kaebuste osas.