VÅRA TJÄNSTER

Automatikbranschens lösningar

Vi är experter i automatik- och automatiseringsbranschen, i reparation och uppgradering av APJ maskiner.

Tjänster i elektricitetsbranschen

Green Industry Services tillhandahåller tjänster och lösningar elektroingenjörer har kompetens för, och utför också olika beställda och förebyggande underhållsarbeten.

Tekniska lösningar

Green Industry Services tillhandahåller innovativa tekniska lösningar.

Teknologiska lösningar

Teknologiska anläggningars leverering, underhåll, reparation, modernisering osv.

Belysningsarbeten

Green Industry Services reparerar, installerar, förnyar och förändrar belysningssystem oberoende på ert säte.

Robotik & maskinseende

Robotar för svetsning, förpackning och lastpallar och olika robotarssystem. På maskinseende beroende kvalitetskontroll.

Förflyttning

Proppskåp