COVID-19 info

Vi har åtagit oss att skydda våra medarbetares, partners och kunders hälsa och säkerhet i de länder och samhällen, där vi verkar.

Coronavirus-pandemin är en dynamisk, ständigt föränderlig global kris, och vi vill samarbeta med alla parter för att minska riskerna för våra kunders anställda, leverantörer, partners och besökare, såväl som våra anställda och vår egen verksamhet.

Tyvärr kan Covid-19-viruset orsaka oss och/ellervåra leverantörer/underleverantörer tillfälliga förseningar i leverans och tillhandahållande av tjänster, men vi gör vårt bästa för att uppfylla levernstiderna för våra produkter och tjänster. Därför är datumet för leverans/tillhandahållande av tjänst (nämnt ovan/nedan) inte bindande. Leverans av produkt/tjänst är beroende av en oavbruten leveranskedja från produktion till logistik, och brist i någon del av kedjan kan orsaka förseningar. Vi måste också förbehålla oss rätten att tillhandahålla delleveranser/delar av tjänster.