Skydd av personuppgifter

 1. Skydd av personuppgifter

Vi är glada över ditt intresse för vårt företag och våra produkter, eller snarare vår tjänst, som vi tillhandahåller. När du besöker vår webbplats vill vi att du ska känna dig säker, särskilt med tanke på dina personuppgifter. Vi tar skyddet av dina personuppgifter mycket seriöst. Att följa bestämmelserna i FDPA-lagen om skydd av personuppgifter anses vara en självklarhet.

Vi vill att du ska veta när och vilken typ av data som samlas in och hur vi använder dem. Vi har vidtagit tekniska och organisatoriska för att säkerställa efterlevnaden av dataskydd både av oss och externa tjänsteleverantörer.

 1. Personuppgifter

Personuppgifterna innehåller information om din identitet. Till exempel information om ditt namn, adress, telefonnummer, e-postadress. Det är inte nödvändigt att ge några personuppgifter för att använda vår webbplats. Endast i särskilda fall behöver vi ditt namn och adress, samt eventuell ytterligare information för att tillhandahålla den efterfrågade tjänsten.

Detsamma gäller sändning av informativt material och beställda produkter, eller för att får svar på personliga frågor. Om detta är nödvändigt kommer vi att berätta om det. Dessutom sparar och bearbetar vi bara data, som vi får frivilligt och vid behov, data som automatiskt samlas in när du besöker vår webbplats (t.ex. din IP-adress och namnet på de webbplatser som nyligen besökts, webbläsaren och operativsystemet du använder, datum och tid för åtkomst, sökmotor, namn på nedladdad data).

Om du använder våra tjänster, samlar vi bara in de uppgifter som behövs för att utföra tjänsten. Om vi ​​ber dig att tillhandahålla ytterligare uppgifter, ska detta betraktas som frivilligt.

Bearbetning av personuppgifter sker endast för att tillhandahålla den begärda tjänsten, och för att skydda vårt eget affärsintresse.

 1. Vad används dina personuppgifter till

De personuppgifter som du delar med oss kommer vanligtvis att användas för att svara på dina förfrågningar och för att utföra din beställning,  eller för att ge tillgång till specifik information eller erbjudanden. För att underhålla kundrelationen med kunderna kan det vara nödvändigt att vi eller ett serviceföretag som vi anlitar använder denna personliga information för att informera dig om produktsortiment, eller för att göra en online-undersökning för att uppfylla våra kunders krav.

Det kommer naturligtvis att respekteras om du inte vill lämna dina personuppgifter till oss för att vi ska underhålla våra kundrelationer (särskilt för direktmarknadsföring eller för marknadsundersökningar). Vi kommer inte att sälja dina personuppgifter till tredje part eller dra nytta av dem på något annat sätt.

 1. Begränsad användning

De personuppgifter som delar med oss online kommer endast att samlas in, bearbetas eller användas för det ändamål du informerades om. Vi kommer inte att föra över dina personuppgifter till tredje part kommer utan ditt tydliga medgivande.

Insamling av personuppgifter, samt överföring av dessa till offentliga institutioner och myndigheter som har rätt att få information kommer endast att ske enligt gällande lagar, eller snarare om vi är förpliktade genom ett domstolsbeslut att göra detta. Våra anställda och serviceföretag anlitade av oss är båda skyldiga att hålla konfidentialitet och följa bestämmelserna i FDPA.

 1. Data som automatiskt samlas in när du besöker vår webbplats.

När du använder vår webbplats kommer följande data att sparas på grund av organisatoriska och tekniska skäl: namnet på webbplatser som du besökte, namnet på webbläsaren du använder samt ditt operativsystem, datum och tid för ditt besök,  vilka sökmotorer du använt, namn på nedladdad data och din IP-adress.

 1. Användning av Cookies

Om du besöker en av våra webbplatser, kan det hända att vi lägger in information i form av en cookie på din dator. Cookies är små datafiler som skickas till din webbläsare och sparas på din dators hårddisk när du besöker en webbplats.

Förutom IP-adressen sparar vi inga andra personuppgifter om användaren. Denna information kommer att användas för att automatiskt känna igen dig när du besöker vår webbplats igen, och för att underlätta navigeringen för dig. Cookies tillåter t.ex. att anpassa webbplatsen efter ditt intresse eller att spara ditt lösenord, så att du inte behöver skriva in det igen.

Vår webbplats kan naturligtvis också ses utan att använda cookies. Om du inte vill att vi ska känna igen din dator, kan du undvika att spara cookies på din hårddisk genom att ställa in ”acceptera inte cookies” i din webbläsare. För att se hur det fungerar i detalj, se instruktionerna i din webbläsare. Om du inte accepterar cookies kan detta leda till en begränsning av funktionerna i våra erbjudanden.

 1. Säkerhet

Vi har tillämpad tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter från förlust, förstörelse, manipulation och obehöriga träffar. Alla anställda och alla personer som berörs av databehandling, måste följa FDPA och andra lagar som är relevanta för dataskydd samt konfidentiell användning av personuppgifter.

Våra säkerhetsåtgärder upprätthålls regelbundet i enlighet med den tekniska utvecklingen.

 1. Ändringar i denna sekretesspolicy

Vi förbehåller oss rätten att vid behov ändra säkerhetsåtgärder och dataskyddsåtgärder i enlighet med teknisk utveckling. I detta fall kommer våra uppgifter om vår dataskydd också att anpassas. Läs därför den senaste versionen av vårt dataskyddsmeddelande.

 1. Länkar

Om du använder länkar på vår webbplats, observera att dessa webbplatser för tredje part inte omfattas av vår sekretesspolicy. Om vi erbjuder länkar, så strävar via efter att endast länka till webbplatser med hög sekretessnivå.  Vi har dock inget inflytande på att andra leverantörer följer dataskydds- och säkerhetsbestämmelser. Läs därför dataskyddsmeddelandet på andra leverantörers webbplatser.

 1. Utövandet av rättigheter

Du kan när som helst få information om de uppgifter vi har lagrat om dig. För att utöva dina rättigheter i samband med dina personuppgifter, vänligen kontakta: Sinilille tee 6/1, Peetri, Rae vald, 75312 Harjumaa, Estland eller skicka ett e-postmeddelande till info@green-inserv.com.

 1. Rätten att göra invändningar

Dessutom kan du kräva att ditt samtycke om insamling, procession och användning av dina personuppgifte återkallas. Vänligen skriv till Sinilille tee 6/1, Peetri, Rae vald, 75312 Harjumaa, Estland eller skicka ett e-postmeddelande till info@green-inserv.com.

 1. Samtycke

Om du prenumererar på ett av våra nyhetsbrev, eller om du har accepterat regelbundna sändningar av intressanta erbjudanden och information om Green Industry Services OÜ genom att använda vår kontaktformulär, har du gett oss ditt samtycke att använda din e-postadress för reklamändamål. Vi spelade in ditt samtycke, och är skyldiga att visa innehållet av detta när som helst. Du kan alltid kräva att ditt samtycke återkallas.

 1. Frågor, förslag, klagomål

Om du har frågor angående våra tips om dataskydd och behandling av dina personuppgifter, vänligen kontakta oss:

Sinilille tee 6/1, Peetri
Rae vald
75312 Harjumaa, Estland
info@green-inserv.com
green-inserv.com

Peetri Rae fungerar också som din kontaktperson angående begäran om information, förslag eller klagomål.