Eltjänster

Green Industry Services tillhandahåller ingenjörstjänster och lösningar i elbranschen, däribland också beställda och förebyggande underhållsarbeten, elektriska utrustningars installering och elmotorers, krafttransformatorers, lågspänningsstartmotorers installering och reparation.

Våra medarbetare med sin långvariga erfarenhet utför sitt arbete med hög kvalitet.

Vi erbjuder servis av industribranschens anläggningar och utrustningar i hela Estland.

  • Proppskåpens montage enligt kundens behov
  • Elmotorers installering, leverans, underhålls- och reparationsarbeten
  • Installering av lågspänningselmotorer, deras leverans, underhålls- och reparationsarbeten
  • Krafttransformatorers installering, leverans, underhålls- och reparationsarbeten
  • Elarbetens utförande upp till 1 kV och högre
  • Förbättring av elenergins kvalitet, spänning och prestationskoefficient
  • Teknisk expertis och rådgivning
  • Teknologiska anläggningars transport