Elektriske tjenester

Green Industry Services tilbyr elektriske ingeniørtjenester/ øsninger, inkludert on-demand og forebyggende vedlikehold, elektriske installasjoner, elektriske motorer, krafttransformatorer, installasjon- og reparasjon av lavspenningsdrev.

Våre erfarne arbeidere utfører jobben med høy kvalitet.

Vi betjener industrielle eiendommer i hele Estland.

  • Montering av elektriske skap i henhold til kundeforespørsel
  • Installasjon, tilførsel, vedlikehold og reparasjon av elektriske motorer
  • Installasjon, vedlikehold og reparasjon av elektronisk lavspenningsdrev
  • Forsyning, installasjon, vedlikehold og reparasjon av ventilasjonssystemer
  • Elektrisk installasjon opp til og over 1 kV
  • Kvalitetssikring av elektrisk energi, spenning, effektfaktorforbedring
  • Teknisk kompetanse og rådgivning
  • Flytting av teknologisk utstyr