ORTEA S.p.A.

Who is established and reputable manufacturer of ICAR Power Factor Correction Capacitor Banks and Active Harmonic Filters and ORTEA Voltage Stabiliser, Isolation Transformer and Voltage SAG compensator, having its factory at Via dei Chiosi 21 – 20873 Cavenago di Brianza (MB) Italy do hereby authorize Green Industry Services OÜ to market and distribute the above described products.

Elektrotehnika ettevõte aastast 2010. Ühendame traditsioonilised ja kaasaegsed insenertehnilised lahendused pakkudes kõrge kvaliteetset teenust ka kõige nõudlikumale kliendile.

Green Industry Services OÜ on elektri-insenertehnilisi täislahendusi pakkuv ettevõte, mis pühendab oma tegevust klientidele, kes soovivad lahendada oma probleeme komplektselt. Alates 2010. aastast oleme kirglikult ja suurepäraste tulemustega olnud selles valdkonnas tegevad. Nende aastate jooksul oleme püüdnud olla juhtival kohal tootmises, müügis (elektritööd, alajaamade automaatika ja jaotuse projektid, keskmise- ja madalapingelised tooted, ventilatsiooni- ja konditsioneerimise süsteemid, automatiseerimise komponentide ja lahenduste pakkumine), hooldusteenuste pakkumises tööstusettevõtetele (pöörlevate elektrimasinate ja transformaatorite parandus ja diagnostika, vooluvõrkude analüüs ja ventilatsioonisüsteemide parandus), logistikas, elektriga seotud tegevuste juhtimises ja tööstusseadmete ümber kolimises.

Missioon

Pakkuda kõrgekvaliteetset teenust ka kõige nõudlikumale kliendile. Olla arenev, oma töötajaid hindav ettevõte. Ühendada traditsioonid ja kaasaegsed insenertehnilised lahendused, näidates kõrgeimat eetika ja professionaalsuse taset  ning teenuste kvaliteeti. Teha meie klientide äri stabiilseks täieliku, regulaarse ja süsteemse hoolduse kaudu.

Visioon

Saada liidriks elektriseadmete remondi ja hoolduse valdkonnas. Saada klientidele „Valikuks nr.1“ nende tehniliste probleemide lahendamisel.

Ettevõtte kvaliteedi- ja keskkonna poliitika

Ettevõtte kvaliteedi- ja keskkonna poliitika

Green Industry Services OÜ tegevuse eesmärgiks on pakkuda klientidele nende vajadusi rahuldavaid ja võimalusi arvestavaid teenuste täislahendusi alates elektripaigaldiste, automaatika- ja ventilatsioonisüsteemide projekteerimisest kuni paigaldamise ja hooldamiseni.

Oma tegevuses lähtume järgmistest kvaliteedi- ja keskkonnaalastest juhtpõhimõtetest:

Oleme kliendikesksed ja pakume klientidele alati nende jaoks kõige optimaalsemaid lahendusi, mis

–           on välja töötatud, arvestades kõiki kliendi poolt esitatud nõudeid
–           on võimalikult keskkonnasõbralikud
–           vastavad õigusaktide nõuetele

Säilitame pikaajalisi vastastikku kasulikke suhteid klientide, tarnijate ja teiste huvipooltega.

Meie edu alus on professionaalsed ja kompetentsed töötajad ning usaldusväärsed ja asjatundlikud koostööpartnerid. Seetõttu

–           toetame omalt poolt  töötajate professionaalset arengut
–           tagame nii oma töötajate kui ka koostööpartnerite vajaliku teadlikkuse kvaliteedi- ja keskkonnaalastest nõuetest ning nõuame esitatud nõuete järgimist.

Iga töötaja kohustub teostama töid kvaliteetselt, kooskõlas esitatud nõuetega ja keskkonda säästvalt, kasutades materjale, energiat, kütust ja muid ressursse säästlikult ning vältides keskkonna saastamist.

Tööde teostamisel võimalikud kõrvalekalded ja vead kõrvaldame viivitamatult ning teeme kõik mis võimalik, et neid tulevikus vältida.

Juhindume kvaliteedi- ja keskkonnajuhtimissüsteemist, mis on loodud vastavalt ISO 9001:2015 ja ISO 14001:2015 nõuetele.

Parendame järjepidevalt ettevõtte toimivust, osutatavaid teenuseid ja kvaliteedi- ja keskkonnajuhtimissüsteemi, arvestades klientide ja teiste huvipoolte vajadusi ning ootusi.

Nimetatud juhtpõhimõtted on aluseks kvaliteedi- ja keskkonnaalaste eesmärkide kindlaksmääramisel ja saavutamise planeerimisel.

Meie Teenused

Automaatika lahendused

Oleme eksperdid automaatikas, automatiseerimises, APJ masinate paranduses ja uuendamises.

Elektri teenused

Green Industry Services pakub elektriinseneri teenuseid/lahendusi, sealhulgas tellitavaid ja ennetavaid hooldustöid.

Insenertehnilised lahendused

Green Industry Services ettevõttes oleme pühendunud pakkumaks innovatiivseid tehnilisi lahendusi.

Robootika & masinnägemine

Keevitus,- pakendamise- ja kaubaaluste robotid ja robotsüsteemid. Masinnägemisel põhinev kvaliteedikontroll.

Tehnoloogilised lahendused

Tehnoloogiliste seadmete tarne, hooldus, parandus, kaasajastamine jpm.

Valgustustööd

Green Industry Services parandab, paigaldab, uuendab ja muudab valgustussüsteeme teie asukohast sõltumata.

Kolimine

Elektrikilbid

Meie partnerid